Prisliste (gjelder fra 1.1.2013)

 

Fastpris komplett oppgjør: 10.000,- inkl mva.

(Dette er et komplett oppgjør, der vi håndterer oppgjøret inklusive kontrakt)

Dersom du ikke får solgt boligen betaler du bare for eventuelle utlegg underveis i henhold til oppdragsavtalen.

Sikringsobligasjon:

Selger signerer og fraskriver seg rådigheten over eiendommen, slik at ingen nye heftelser, servitutter, overdragelse av eiendommen, m.m. kan foregå uten meglers samtykke. Den inneholder også en pant tilsvarende salgssummen som selger signerer på. Panten har til hensikt å sikre en eventuelt utbetalt del av kjøpesummen. Denne avtalen må tinglyses hos Statens Kartverk. Når skjøtet er tinglyst og oppgjøret foretatt, slettes sikringsobligasjonen.


Det tas forbehold om prisendringer som følge av endringer i offentlige gebyrer.

Kjøpers omkostninger Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesum
ved selveier/enebolig: Tinglysingsgebyr skjøte  kr 1 060,-
  Tinglysing pantedokument kr 1060,-
  Eierskiftegebyr varierer
Kjøpers omkostninger  Tinglysing hjemmelsovergang  kr 202,-
ved andelsleiligheter: Tinglysing pantedokument  kr 202,-

 

PRISER PÅ EIERSKIFTEFORSIKRING:

Enebolig

For alle typer enebolig som ligger fritt med eget gnr/bnr eller seksjonsnummer, bolig som er knyttet sammen med annen bolig via garage/carport, rekkehus eller to- flermannsbolig med eget gnr og bnr:

Premiesats: 6 promille av salgssum, minimumspris kr 7 500,-. Krav til boligsalgsrapport

 Selveier:

For alle typer leiligheter, leiligheter, to/flermannsbolig eller rekkehus med eget seksjonsnummer:

Premiesats 3,75 promille, minimumspris kr 3 750,- 

Andel:

For alle typer eneboliger, leiligheter, to/flermannsboliger, rekkehus med andelsnummer, aksjenummer eller obligasjonsnummer:

Premiesats: 2.5 promille av salgssum, minimumspris kr 2 500,-

Tomt/hytte:

Alle enheter som kun brukes til fritidsformål. Herunder hytte, nedlagte småbruk, ferieboliger og lignende, samt tomter.

Unntak: ferieleiligheter registreres og prises som ordinære leiligheter.

Premiesats: 4,25 promille av salgssum, minimumspris kr 5 000,-